limpiezas marfa

Garantia Marfa

Garantia Marfa

A Marfa ens prenem molt seriosament no només els nostres clients, sinó també el nostre personal, per la qual cosa treballem tenint cura de la qualitat i la seguretat de la plantilla en el desenvolupament de l’activitat professional.
A Marfa comptem amb les garanties següents:

Personal Qualificat
Controls de Qualitat
Assegurança de Responsabilitat Civil amb MGS Seguros y Reaseguros, S.A. (1.200.000 €).
Certificat del Registre d’Empreses Acreditades (REA) Número 09000035748.
Contracte extern de Prevenció de Riscos Laborals amb el SERVICIO BALEAR DE PREVENCIÓN.
Supervisió del servei prestat.
Idiomes. Parlem anglès.
Ús de productes respectuosos amb el medi ambient.